33.kép.Házsongárdi temet?. Széki gróf Teleki család kriptája.
Eredeti méret megtekintése